Alle indlæg af BrandWhisky

Foreløbigt program for 2018 (0g start 2019)

På generalforsamlingen blev disse planer fremlagt – så sæt X i kalenderen

 • Vi deltager i Whiskymessen den 3. marts.
 • Den 2. maj kl. 19:30 arrangeres der et lille formøde for dem der deltager i Orkney turen.
 • Orkney tur den 10.-13. maj.
 • Orkney smagning den 15. juni.
 • Slatparty den 17. august
 • Mad & Whisky – Mad med Whisky den 15. september kl. 18:00 i Gasværket. Vi skal finde et nyt orkester.
 • Besøg Sall Whisky den 9. november
 • SMWS smagning med Thomas Korsgaard den 4. Januar 2019
 • Generalforsamling 2019 afholdes den 15. februar.

Nytårstaffel 5. januar 2018

Der var fuldt hus til smagningen, hvor ovenstående menu var på programmet.

Thomas Korsgaard fra SMWS var for fjerde gang entertaineren til vores nytårskur. Underholdende og med stor viden førte han os gennem otte smagsoplevelser.

Vi glæder os allerede til første fredag i 2019

SMWS 5. Januar

Nu er der kun godt en uge til, at Brabrand Whiskyklub – Maltværket igen holder nytårskur og får besøg af en af Danmarks bedste storytellers inden for whisky, Thomas Korsgaard, der afholder smagning for Scotch Malt Whisky Society (SMWS). Thomas arbejder som ambassadør for SMWS, og har et to-cifret antal whiskyrejser med i bagagen. Han er passioneret whiskyentusiast, og vil lede os gennem 8 forskellige enkeltfadsaftapninger, der alle er aftappet ved fadstyrke. Så mød op til en aften med god whisky, og ikke mindst gode historier fra whiskyens hjemland.

Nytårskuren holder vi som sædvanlig holder på Det Gamle Gasværk, Byleddet 2 C, 8220 Brabrand, og den finder sted fredag den 5. januar 2018 kl. 19.30.

Menuen for aftenens smagning ser således ud:

“Exotic Cargo” – første blend fra SMWS. 4 forskellige 1. fill sherry hogsheads. 10yo, 50,0%

50.94 – “Irreverent painter in church” – Refill barrel, 26yo, 53,6%

G6.6 – “Spiced caramelized banana split” – virgin oak hogshead, 36yo, 48,3%

55.44 – “Honey on a Stradivarius” – 1. Fill french oak, 16yo, 57,1%

30.95 – “Opera in sequins” – 2. Fill toasted oak, 26yo, 54,3%

81.13 – “Toffees rolled in ash” – (gl. etiket) dist 1994, aftappet 2006, refill sherry butt, 60,7%

4.229 – ”Volcanic jam” – Refill Sherry Butt, 15yo, 60,3%

29.226 – ”Seaside surprise” – Refill Oloroso Sherry Butt (Danish art collection no 2 – Kvium), 18yo, 56,8%

Destilleri koderne til SMWS kan du se på denne webadresse: http://www.whiskyportal.com/smws/index.asp
Prisen for deltagelse har vi sat til kr. 350,00 for medlemmer og kr. 400,00 for ikke-medlemmer. Betaling kan ske ved overførsel af beløbet til klubbens konto bankkonto i Vestjysk Bank, reg.nr. 7739 kontonr. 1418611. Betaling kan også ske kontant ved indgangen.

Der vil undervejs blive holdt en lille pause, hvor vi serverer lidt pølse og ost, og hvor det også vil være muligt at købe øl til rimelige priser.

Hvis du ønsker at deltage og af uransaglige grunde endnu ikke har tilmeldt dig, så send en mail til lb@brabrandwhisky.dk med din tilmelding senest den 2. januar 2018. Du må gerne invitere din nabo eller andre interesserede med.

Mad med whisky – Whisky til mad 16. sept 2017

Brabrand Whiskyklub – Maltværket fortsætter traditionen

lørdag den 16. september 2017 kl. 18.00

på Det Gamle Gasværk, Byleddet 2 C, 8220 Brabrand.

Vi præsenterer for sjette år i træk Mad med whisky – whisky til mad tilsat en musikalsk oplevelse

Vi har endnu engang fået gourmetkokken Jan Munch Petersen til at sammensætte en udsøgt 3-rettes menu, hvor whisky indgår i tilberedningen af alle retterne, og til maden smager vi de whiskyer, der indgår i retterne.

Øl, vin og sodavand kan købes i baren til rimelige priser.

Til at forestå den musikalske underholdning har vi igen i år engageret duoen Tullamore Tales, der spiller traditionel irsk folkemusik. Ligesom sidste år spiller duoen op til skotsk folkedans under kyndig vejledning og instruktion.

Pris:

450 kr. for medlemmer af Brabrand Whiskyklub – Maltværket og 500 kr. for ikke-medlemmer. Betaling kan ske ved overførsel af beløbet til klubbens konto bankkonto i Vestjysk Bank, reg.nr. 7739 kontonr. 1418611.

Tilmelding til arrangementet skal ske til lb@brabrandwhisky.dk senest den 10. september 2017.

Program resten af sæsonen

 • Mad & Whisky – Mad med Whisky den lørdag 16. september kl. 18:00
 • Der foreslås en smagning den 7.-8. oktober. Bent og Carsten undersøger mulighed i Mariehaven.
 • Den 17. november arrangeres smagning – Glenlivet dybdesmagning
 •  SMWS smagning er aftalt med Thomas Korsgaard den fredag den 5. januar 2018.
 •  Generalforsamling 2018 afholdes den fredag den 23. februar. 

Referat fra generalforsamling 2017

Referat af Generalforsamling 2017 i Brabrand Whiskyklub
Fredag den 25. februar 2017

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed det forgangne år.
 3. Regnskab for klubbens virksomhed det forgangne år fremlægges og godkendes af medlemmerne samt fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år.
 4. Behandling af indsendte forslag fra bestyrelse eller medlemmer
 5. Valg af klubbens bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 7. Eventuelt. (Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt.)

Ad. 1

Jesper Madsen blev valgt til dirigent

Jeg – Søren Madsen – blev ikke valgt som referent, men jeg tog rollen alligevel

Ad. 2

Formand Lars fremlægger bestyrelsens beretning ved en gennemgang af aktiviteterne i klubben i det forgangne år.

29 deltog i årets – 2016 – SMWS smagning ved Thomas Korsgaard

Generalforsamling blev afholdt den 26. februar med efterfølgende smagning

I maj tog 11 af klubbens medlemmer på tur til Islay

Den 10. juni blev der holdt Islay smagning af hjembragte prøver fra Islay turen i maj.

Slatparty blev i 2016 holdt hos Bent

Mad med whisky – whisky til mad

 1. december var der Julesmagning med John fra ChasE. I forbindelse med smagningen deltog to/tre repræsentanter fra Sall Whisky. Klubben købte en Cask
 2. januar 2017 – var der igen SMWS-smagning ved Thomas Korsgaard. 35/36 personer deltog

Beretningen godkendes med applaus.

Ad. 3

Kasserer Jan gennemgår  klubbens regnskab.
Regnskabet godkendes med applaus.

I forbindelse med fremlæggelsen af 2015 regnskabet på sidste års generalforsamling advarede kasserer Jan imod, at klubbens overskud ikke måtte blive for stort. Det har klubben begrænset i år ved købet af en Cask fra Sall Whisky.

Klubbens kontingent fastholdes.

100 kr. pr. år.

100 kr. gebyr ved indmeldelse

Ad. 4

Der er ikke indkommet forslag til vedtægtsændringer

Ad. 5

Det var ikke muligt at afgøre hvilke bestyrelsesmedlemmer der var på valg i år. Det blev derfor besluttet, at alle var på valg. Hvilket i øvrigt ikke gjorde den store forskel.

Valg til bestyrelsen blev:

 • Lars Broni
 • Jan Mølgaard
 • Bent Johansen
 • Steener Oksbjerre
 • Søren Madsen

Som suppleanter blev valgt:

 • Carsten Koudal
 • Ingvald Andersen

Ad. 6

Bent Christensen blev valgt som revisor

Esben Andersen blev valgt som revisorsuppleant

Ad. 7

Iab.

Sláinte