kontingent 2021

På generalforsamlingen 12. marts blev kontingentet fastsat til at være uændret 100 kr. for 2021

Du bedes inden den 1. april 2021 indbetale kontingentet for 2021 for dit medlemskab af Brabrand Whiskyklub – Maltværket.

Overfør kr. 100 til klubbens konto i Vestjysk Bank, reg.nr. 7739 kontonr. 1418611 og skriv ”k 2021” og dit navn i meddelelsesfeltet. Bemærk, brug ikke MobilePay til kontingentbetaling, det er for dyrt for klubben!