Generalforsamling 26. februar 2016

image

Ifølge whiskyklubbens vedtægter skal den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned. Der indkaldes derfor til afholdelse af ordinær generalforsamling fredag den 26. februar 2016 kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdes i kantinen hos advokaterne.com på adressen Åboulevarden 3, 1. sal, 8000 Aarhus C.

Dagsordenen vil være således:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed det forgangne år.
3. Regnskab for klubbens virksomhed det forgangne år fremlægges og godkendes af medlemmerne samt fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år.
4. Behandling af indsendte forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
5. Valg af klubbens bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Eventuelt. (Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt.)

Forslag fra medlemmer til behandling på den ordinære generalforsamling skal være formanden eller den øvrige bestyrelse i hænde senest otte dage før selve generalforsamlingen for at kunne optages på dagsorden.

Der vil blive serveret øl og vand i forbindelse med generalforsamlingen – og en enkelt whisky fra vores lagerbeholdning.

Efter generalforsamlingen holder vi en whiskysmagning, hvor vi skal smage en række mindre kendte whiskyer fra såvel Skotland som Irland, Sverige og Indien. Smagningen, der kun er for medlemmer af Brabrand Whiskyklub, koster kr. 125,00 pr. deltager.

Tilmelding til deltagelse i generalforsamlingen er ikke nødvendig, men ønsker du at deltage i den efterfølgende smagning, skal vi have din tilmelding senest den 22. februar 2016. Tilmelding skal ske til Lars Broni på lb@brabrandwhisky.dk. Betaling for whiskysmagningen kan ske ved indbetaling på klubbens konto i Vestjysk Bank, reg.nr. 7739, kontonr. 1418611 eller ved kontant betaling ved arrangementets start.