Kontingent 2023

På generalforsamlingen kontingentet fastsat til at være uændret 100 kr. for 2023

Du bedes inden den 1. april 2023 indbetale kontingentet for 2023 for dit medlemskab af Brabrand Whiskyklub – Maltværket.

Overfør kr. 100 til klubbens konto i Vestjysk Bank, 
reg.nr. 7739 kontonr. 1418611
og skriv ”k2023” og dit navn i meddelelsesfeltet, så letter du arbejdet for kasseren!

Bemærk, brug ikke MobilePay til kontingentbetaling, det er for dyrt for klubben!