Indkaldelse til generalforsamling 2021

Kære medlem af Brabrand Whiskyklub – Maltværket

Generalforsamling i Brabrand Whiskyklub – Maltværket

Du indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Brabrand Whiskyklub – Maltværket, fredag den 12. marts 2021 kl.19.30.

På grund af corona-situationen holdes generalforsamlingen virtuelt via Zoom, og du vil derfor modtage en Outlook kalenderinvitation til at deltage i generalforsamlingen. Ønsker du at deltage i generalforsamlingen, skal du blot acceptere invitationen. Ønsker du ikke at deltage, kan du afvise invitationen eller ignorere den.

Dagsordenen vil følge vedtægterne:

1.       Valg af dirigent.

2.       Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed det forgangne år.

3.       Regnskab for klubbens virksomhed det forgangne år fremlægges og godkendes af medlemmerne samt fastsættelse af  medlemskontingent for det kommende år.

4.       Behandling af indsendte forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

5.       Valg af klubbens bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

6.       Valg af revisor og revisorsuppleant.

7.       Eventuelt. (Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt).

På valg til bestyrelsen er i år:

 • Jan Mølgaard
 • Søren Peder Madsen
 • Steener Oksbjerre

De er alle villige til genvalg.

På valg som suppleanter er:

 • Ingvald Andersen
 • Carsten Koudal

De er også villige til genvalg.

Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 4, skal fremsendes til mig senest otte dage før generalforsamlingen.

Smagning efter generalforsamlingen

Efter generalforsamlingen afholdes en virtuel whiskysmagning.

Vi har fået Steffen Bräuner til at forestå en smagning med 6 eksklusive whisk(e)y’er fra sin egen samling:

 • Elijah Craig Barrel Proof 12yo 65.7%
 • Caperdonich 18yo Peated 48% (Lukket destilleri) 
 • Caol Ila 12yo Archives 57.4%  aftappet 2020 
 • Glenglassaugh 7yo private cask whiskynyt Octave Cask 54.6% aftappet 2016 
 • Miltonduff 1978 Cadenhead 38yo 46,5% 
 • Glentauchers 1996 22yo TSCL (The Single Cask Limited) 54% “The Single Cask Limitied” er en uafhængig aftapper

Deltagelse i whiskysmagningen koster kr. 300 og kræver særskilt tilmelding. Ønsker du at deltage i smagningen, beder jeg dig derfor sende mig en mail herom på lb@brabrandwhisky.dk senest fredag den 5. marts 2021. 

Efter tilmeldingsfristens udløb modtager alle tilmeldte en Outlook kalenderinvitation til deltagelse via Zoom.

Betaling for deltagelse skal ske ved overførsel af kr. 300 pr. deltager til klubbens konto i Vestjysk Bank Vestjysk Bank, reg.nr. 7739 kontonr. 1418611. Husk at angive navn i forbindelse med indbetalingen.