Blindsmagning med aftapninger fra Fadandel.dk fredag 9. Juni 2023

Vi starter smagningen kl. 19:30, hvor temaet denne aften er “blindsmagning” med aftapninger fra Fadandel.dk. Selve smagningen består af 8 forskellige aftapninger fra butikken.

Under smagningen vil der blive stillet nogle spørgsmål til den enkelte aftapning. Og efter endt smagning vil vi sammen gennemgå svarene på den enkelte aftapningen. Den, der har flest korrekte svar, vinder et gavekort til Fadandel.dk på kr. 600,00. 

Efter smagningen/konkurrencen, vil der være mulighed for, at købe en flaske med hjem af de aftapninger, som Brian har med denne aften.

Skulle der være flasker fra shoppen, som du ønsker, at Brian tager med til dig, kan de bestilles på shoppen frem til og med den 8. juni. Under bestillingsprocessen på shoppen, bedes der vælges “afhentes i butikken” og i kommentar feltet skrive “Med til smagning.”

Smagningen koster kr. 395,00 for medlemmer og kr. 445,00 for ikke-medlemmer. Betaling kan ske ved overførsel til klubbens konto i Vestjysk Bank, reg.nr. 7739 kontonr. 1418611. Husk ved betaling at anføre dit navn efterfulgt af ”Blindsmagning”.

Der vil omtrent halvvejs i smagningen blive holdt en lille pause, hvor vi serverer lidt pølse og ost, og hvor det også vil være muligt at købe øl til rimelige priser. 

Tilmelding sker ved at skrive til  lb@brabrandwhisky.dk senest den 6. juni 2023.

Smagning 12. maj 2023 – Whisky Peter

Denne gang er det Whisky Peter, der forestår smagningen, der bliver en vekslen mellem gammelt og nyt, så vi kan få en fornemmelse af, hvordan whiskysmagen har forandret sig gennem de seneste årtier.

Smagningen foregår på Det Gamle Gasværk, Byleddet 2 C, 8220 Brabrand, fredag den 12. maj 2023 fra kl. 19.30, og den koster kr. 350 for medlemmer og kr. 400 for ikke-medlemmer. Betaling kan ske ved overførsel til klubbens konto i Vestjysk Bank, reg.nr. 7739 kontonr. 1418611. Husk ved betaling at anføre dit navn efterfulgt af ”Whisky Peter”.

Der vil omtrent halvvejs i smagningen blive holdt en lille pause, hvor vi serverer lidt pølse og ost, og hvor det også vil være muligt at købe øl til rimelige priser. 

Tilmelding sker ved besvarelse af denne mail eller ved at skrive til mig på lb@brabrandwhisky.dk senest den 9. maj 2023. 

Whisky Peter har skrevet lidt om smagningen:

I gamle dage var alting bedre! Eller var det?

i gamle dage var produktionsmetoderne lidt anderledes, udelukkende gode fade blev brugt til single malt. Hvis de da ikke røg i blends?

Kom med på en tur tilbage i tiden hvor vi smager et par klassikere i gammel og ny forklædning. 

Vi starter med en Johnny Walker red label tappet i starten af 1960’erne og arbejder os igennem Ballantines fra 1970’erne op imod en nutidig variant. 

Efter to sæt blends bevæger vi os til 1990’erne og to af Speysides bedste destillerier, hvor vi smager en 1990’er version af 12års Cragganmore op imod en “frisk” 12års

Til at slutte af, tager vi hele 3 stk Macallan

Først en 10års Macallan i klassisk sherry format, fra 1990’erne

Så en tilsvarende 12år Macallan sherry oak fra i dag

Og som rosinen i pølsenden en Macallan fra sherryfad tappet af SMWS ved fadstyrke.

Kontingent 2023

På generalforsamlingen kontingentet fastsat til at være uændret 100 kr. for 2023

Du bedes inden den 1. april 2023 indbetale kontingentet for 2023 for dit medlemskab af Brabrand Whiskyklub – Maltværket.

Overfør kr. 100 til klubbens konto i Vestjysk Bank, 
reg.nr. 7739 kontonr. 1418611
og skriv ”k2023” og dit navn i meddelelsesfeltet, så letter du arbejdet for kasseren!

Bemærk, brug ikke MobilePay til kontingentbetaling, det er for dyrt for klubben!

Generalforsamling 24. februar – vedtægtsændring

Som tidligere meddelt afholdes der generalforsamling i Brabrand Whiskyklub – Maltværket fredag den 24. februar 2023 kl. 19.00, se vedhæftede indkaldelse.

Der er fremsat forslag om en vedtægtsændring, som skal behandles på generalforsamlingen. Den angår vedtægternes § 3, stk. 1 og handler om indkaldelse til generalforsamling.

Forslaget lyder således:

Ændring fra:

”Indvarsling sker ved skriftlig henvendelse til samtlige medlemmer eller ved bekendtgørelse i de lokale dagblade senest fjorten dage forinden.”

Til:

”Indvarsling sker ved skriftlig henvendelse (e-mail) til samtlige medlemmer eller ved bekendtgørelse på hjemmesiden senest fjorten dage forinden.”

Generalforsamling

Ifølge whiskyklubbens vedtægter skal den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned. Der indkaldes derfor til afholdelse af ordinær generalforsamling fredag den 24. februar 2023 kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdes på Det Gamle Gasværk, Byleddet 2 C, 8220 Brabrand.

Generalforsamlingen er åben for alle klubbens medlemmer, og deltagelse i generalforsamlingen kræver ikke tilmelding. Ønsker du at deltage i den efterfølgende whiskysmagning, skal du særskilt tilmelde dig denne, se nedenfor.

Dagsordenen vil være således:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed det forgangne år.
 3. Regnskab for klubbens virksomhed det forgangne år fremlægges og godkendes af medlemmerne samt fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år.
 4. Behandling af indsendte forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
 5. Valg af klubbens bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 7. Eventuelt. (Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt.)

På valg til bestyrelsen er i år:

 • Jan Mølgaard
 • Søren Peder Madsen
 • Steener Oksbjerre

På valg som suppleanter er:

 • Per Vester
 • Carsten Koudal

Alle er villige til genvalg.

Forslag fra medlemmer til behandling på den ordinære generalforsamling skal være formanden eller den øvrige bestyrelse i hænde senest otte dage før selve generalforsamlingen for at kunne optages på dagsorden.

Klubben er vært for en øl og en vand i forbindelse med generalforsamlingen.

Smagning efter generalforsamlingen

Efter generalforsamlingen afholder vi en lille whiskysmagning.

Vi har aftalt med Snævar Albertson fra Sall Whisky Distillery, at han præsenterer prøver på destilleriets produkter, herunder en smagsprøve fra vores egen tønde, der nu på 4. år ligger til lagring på destilleriet.

Der vil undervejs i smagningen blive en pause, hvor der serveres lidt ost og pølse, og der kan købes øl og vand til rimelige priser.

Deltagelse i whiskysmagningen, der kun er for medlemmer af Brabrand Whiskyklub – Maltværket, koster kr. 250 og kræver særskilt tilmelding. Ønsker du at deltage i smagningen, beder jeg dig derfor sende mig en mail herom på lb@brabrandwhisky.dk senest fredag den 17. februar 2023. 

Betaling for deltagelse i smagningen skal ske ved overførsel af kr. 250 pr. deltager til klubbens konto i Vestjysk Bank, reg.nr. 7739, kontonr. 1418611. Husk at angive navn i forbindelse med indbetalingen.

Nytårskur, SMWS smagning v/Thomas Korsgaard – Venteliste

Alle pladser er optaget og der er oprettet venteliste

Traditionen tro holder Brabrand Whiskyklub – Maltværket nytårskur den første fredag efter nytår, og vi kan atter glæde os til at få besøg af en af Danmarks bedste storytellers inden for whisky, Thomas Korsgaard, der afholder smagninger for Scotch Malt Whisky Society (SMWS). Thomas arbejder som ambassadør for SMWS, og har et betydeligt antal whiskyrejser med i bagagen. Han er passioneret whiskyentusiast og vil lede os gennem 8 eksklusivt udvalgte aftapninger fra SMWS, der alle er aftappet ved fadstyrke. Så mød op til en aften med god whisky, og ikke mindst gode historier fra whiskyens hjemland.

Nytårskuren holder vi som sædvanlig på Det Gamle Gasværk, Byleddet 2 C, 8220 Brabrand, og den finder sted fredag den 6. januar 2023 kl. 19.30.

Thomas Korsgaard har denne gang udvalgt følgende aftapninger til smagningen:

SMB 19 – 18yo – 1. fill bourbon barrel 55,6% (Rare Release) (Glen Garioch)

26.182 – 30yo – 2. Fill bourbon barrel 46,7% (Vaults Collection) (Clynelish)

38.26 – 27yo – 2. Fill bourbon barrel 49,8% (Vaults Collection) (Caperdonich)

12.62 – 31yo – Ex-bourbon / 1. Fill PX Sherry Hogshead 57,9% (Vaults Collection) (Benriach)

50.118 – 31yo – 2. Fill bourbon barrel 53,0% (Vaults Collection) (Bladnoch)

G8.19 – 31yo – Ex-bourbon / 1. Fill Oloroso sherry hogshead 56,2% (Core) (Cambus)

42.76 – 26yo – 1. Fill bourbon hogshead 53,0% (Premium) (Tobermory)

4.292 – 19yo – Ex-oloroso sherry butt / 1. Fill PX sherry butt 59,4% (Core) (Highland Park)

Vi har endnu engang hævet niveauet i forhold til de tidligere års smagninger, og prisen for deltagelse er derfor også hævet lidt. 

Det koster kr. 550,00 for medlemmer af whiskyklubben at deltage og kr. 600,00 for ikke-medlemmer. 

Smagningen er åben for både medlemmer og ikke-medlemmer, så del gerne denne invitation med andre whisky-interesserede. Medlemmer, der tilmelder sig senest den 23. december 2022, har forrang frem for ikke-medlemmer i tilfælde af overtegning, og tildeling af pladser sker efter først til mølle-princippet.

Der vil halvvejs i smagningen blive holdt en lille pause, hvor vi serverer lidt pølse og ost, og hvor det også vil være muligt at købe øl til rimelige priser. Efter smagningen vil Thomas Korsgaard sælge eller tage mod bestilling på whisky fra SMWS.

Hvis du ønsker at deltage, så send en mail til lb@brabrandwhisky.dk med din tilmelding senest fredag den 30. december 2022.  

Der plejer at være stor interesse for at deltage i nytårskuren, så vær opmærksom på, at tilmelding sker efter ”først til mølle”-princippet. Det er i denne forbindelse vigtigt at pointere, at det er mailtilmeldingen, der er afgør tidsprioriteten. Det er således ikke tilstrækkeligt blot at foretage betaling for deltagelse. Der skal også sendes en mail med tilmelding.

Betaling kan som vanligt ske ved overførsel af beløbet til klubbens konto bankkonto i Vestjysk Bank, reg.nr. 7739 kontonr. 1418611. Betaling kan også ske kontant ved indgangen. Husk ved betaling at anføre dit navn efterfulgt af ”Nytårskur 2023”.

Foreløbigt program 2023/24

 • Fredag den 6. januar – Nytårskur, SMWS smagning v/Thomas Korsgaard
 • Fredag den 24. februar – Generalforsamling med smagning. Vi har aftalt med Snævar Albertsson fra Sall Whisky Distillery om at forestå en smagning.
 • Fredag den 12. maj – Smagning med Whisky Peter (Peter Nielsen)
 • Fredag den 9. juni – smagning med Lars Gregersen fra Lago-import i samarbejde med Brdr. Schmidt i Viby
 • Fredag den 11. august – Slatparty, Engdalsvej  
 • Lørdag den 16. september – Mad med Whisky – Whisky til Mad i Brabrand kulturuge. Tradish spiller irsk og skotsk folkemusik
 • Fredag den 27. oktober – ”De nye i klassen”. En smagning dedikeret til de nyeste destillerier i Skotland
 • Fredag den 5. januar 2024 – Nytårskur, SMWS smagning v/Thomas Korsgaard

Belært af erfaring tages for en sikkerheds skyld forbehold om ændringer i programmet.

Desuden vil klubben også i 2023 forsøge at samle interesse om fælles transport til MacY’s Rom- og Whisky-festival. Det bliver fredag den 3. november.

Som noget nyt vil vi i 2023 udbyde en whisky-julekalender til klubbens medlemmer i prisniveauet kr. 500-550 for 24 smagsprøver á 2 cl. Whiskyjulekalenderen vil blive udbudt til salg i november 2023, men vi modtager gerne forudbestillinger.

Den Danske Rom og Whiskyfestival i Frederiks 4. nov 2022 kl 13-21

Kære medlem af Brabrand Whiskyklub – Maltværket

Der er stadig mulighed for at melde sig til turen til Den Danske Rom og Whiskyfestival i Frederiks, der arrangeres og afholdes af MacY, se dette link:  https://macy.dk/festival.php 

De skriver på hjemmesiden:

Når du først har betalt din indgangsbillet, vil du have adgang til mere end 400 gratis smagsprøver af blandt andet rom, whisky, portvin, cognac, armagnac, absinth, pastis, grappa, gin og en overraskelse. Derudover er der mulighed for at tilkøbe ekstra smagsprøver på mere end 100 produkter.

Vores festival bygger på at dem, der producerer vores produkter, er tilstede for at berige dig og alle andre gæster med netop deres specialiteter – og de er der igen i 2022, hvilket gør, at de bedste forudsætninger for en god festival oplevelse for dig, er tilstede.

Vi har arrangeret en tur fredag eftermiddag 4. november og aften inkl. bus fra Aarhus/Brabrand.

 • Afgang Aarhus/Brabrand ca. kl. 13.
 • Ankomst til Frederiks 14-14.30 velkomst og gennemgang af festivalens muligheder
 • Ca. 17.30 – fællesspisning (MacY bestemmer maden) inkluderet i prisen
 • Kl. 20 festivalen slutter og vi finder bussen, som fører os hjem med ankomst ca. kl. 21.

Hvis vi kan samle 20 deltagere, er prisen for at deltage kr. 428 for medlemmer og kr. 478 for ikke-medlemmer. 

Betaling for arrangementet kan ske ved overførsel til klubbens konto i Vestjysk Bank, reg.nr. 7739 kontonr. 1418611. 

Arrangementet er åbent for både medlemmer og ikke-medlemmer, så del gerne denne invitation med andre whisky-interesserede. 

Tilmelding skal ske på lb@brabrandwhisky.dk.  

Mad med whisky – Whisky til mad. 

Nu er der kun 10 dage, til vi slår dørene op på Det Gamle Gasværk i Brabrand til whiskyklubbens traditionelle indslag i Brabrand Kulturuge: Mad med whisky – Whisky til mad.

Der er stadig få ledige pladser, så hold dig endelig ikke tilbage, hvis du gerne vil have en både kulinarisk og musikalsk oplevelse i godt selskab.

Inviter din familie, kolleger, venner eller andre, du gerne vil opleve dette sammen med!

I anledning af whiskyklubbens 10-års jubilæum i år har vi udvidet budgettet til den musikalske underholdning og har engageret bandet Tradish. De spiller traditionel irsk musik.

Kokken har lovet en menu i gourmet-klassen, og whiskytemaet er i år dansk whisky. I maden vil således indgå Braunstein Library Collection 15:2, Thy Whisky No 17 STOVT og Stauning Smoke Floor Malted Smoked Barley. De samme whiskyer kan smages til retterne, hvis man tilkøber whiskymenuen.

Der kan købes øl, vand og vin til fornuftige priser, og efter maden vil der også være mulighed for at købe whisky i baren.

Vi har indgået en aftale med Skanderborg Bryghus, der leverer fremragende østjysk øl til arrangementet.

Det er vigtigt at understrege, at arrangementet ikke er forbeholdt whiskyentusiaster. 

Whisky er smagsgiver til retterne, men dominerer ikke smagen, og bryder man sig ikke om at drikke whisky, kan man blot undlade at tilkøbe whiskymenuen. 

Med andre ord er der lagt op til en fest for alle, der kan lide god mad og livemusik, og der bliver også mulighed for at få afprøvet, om danseskoene stadig kan snøres og røres.

Tilmelding kan ske ved mail til lb@brabrandwhisky.dk. Husk at skrive, om der ønskes whiskymenu til maden.

Vi glæder os til at se mange glade gæster!