Referat fra generalforsamling 2017

Referat af Generalforsamling 2017 i Brabrand Whiskyklub
Fredag den 25. februar 2017

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed det forgangne år.
 3. Regnskab for klubbens virksomhed det forgangne år fremlægges og godkendes af medlemmerne samt fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år.
 4. Behandling af indsendte forslag fra bestyrelse eller medlemmer
 5. Valg af klubbens bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 7. Eventuelt. (Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt.)

Ad. 1

Jesper Madsen blev valgt til dirigent

Jeg – Søren Madsen – blev ikke valgt som referent, men jeg tog rollen alligevel

Ad. 2

Formand Lars fremlægger bestyrelsens beretning ved en gennemgang af aktiviteterne i klubben i det forgangne år.

29 deltog i årets – 2016 – SMWS smagning ved Thomas Korsgaard

Generalforsamling blev afholdt den 26. februar med efterfølgende smagning

I maj tog 11 af klubbens medlemmer på tur til Islay

Den 10. juni blev der holdt Islay smagning af hjembragte prøver fra Islay turen i maj.

Slatparty blev i 2016 holdt hos Bent

Mad med whisky – whisky til mad

 1. december var der Julesmagning med John fra ChasE. I forbindelse med smagningen deltog to/tre repræsentanter fra Sall Whisky. Klubben købte en Cask
 2. januar 2017 – var der igen SMWS-smagning ved Thomas Korsgaard. 35/36 personer deltog

Beretningen godkendes med applaus.

Ad. 3

Kasserer Jan gennemgår  klubbens regnskab.
Regnskabet godkendes med applaus.

I forbindelse med fremlæggelsen af 2015 regnskabet på sidste års generalforsamling advarede kasserer Jan imod, at klubbens overskud ikke måtte blive for stort. Det har klubben begrænset i år ved købet af en Cask fra Sall Whisky.

Klubbens kontingent fastholdes.

100 kr. pr. år.

100 kr. gebyr ved indmeldelse

Ad. 4

Der er ikke indkommet forslag til vedtægtsændringer

Ad. 5

Det var ikke muligt at afgøre hvilke bestyrelsesmedlemmer der var på valg i år. Det blev derfor besluttet, at alle var på valg. Hvilket i øvrigt ikke gjorde den store forskel.

Valg til bestyrelsen blev:

 • Lars Broni
 • Jan Mølgaard
 • Bent Johansen
 • Steener Oksbjerre
 • Søren Madsen

Som suppleanter blev valgt:

 • Carsten Koudal
 • Ingvald Andersen

Ad. 6

Bent Christensen blev valgt som revisor

Esben Andersen blev valgt som revisorsuppleant

Ad. 7

Iab.

Sláinte

19. maj 2017 Blandet Landhandel

Vi har fået Peter S. Nielsen til at komme med en smagning, han selv beskriver således:
I en smagning, der kan betegnes som en blandet landhandel, skal vi det meste af Skotland rundt, samt have afstikkere til Irland og Japan.
Vi skal bl.a. smage følgende
 
 • HP Braunstein and Friends Single Cask 
 • Tomintoul 27år 
 • Bunnahabhain Whisky Broker 23år 
 • Glen Keith 16år CC 
 • Auchentoshan Whisky Broker 22år 
 • Nikka All Malt, Japan
 • Powers Blend aftappet ca. midtfirserne, Irsk
Lidt om mig selv:
Jeg har dyrket whisky på højt/nørdet plan i snart 15 år og har lidt af en klæbehjerne når det kommer til whisky.
Det har foreløbigt sikret mig titlen som Whiskyekspert of the Year i 2014, hvor præmien var en tur til Highland Park.
——————————————

Prisen for deltagelse har vi sat til kr. 300,00 for medlemmer og kr. 350,00 for ikke-medlemmer. Betaling kan ske ved overførsel af beløbet til klubbens bankkonto i Vestjysk Bank, reg.nr. 7739 kontonr. 1418611. Betaling kan også ske kontant ved indgangen.

Der vil undervejs blive holdt en lille pause, hvor vi serverer lidt pølse og ost, og hvor det også vil være muligt at købe øl til rimelige priser.

Hvis der stadig er en rimelig mængde whisky tilbage i flaskerne, når vi har været igennem whiskymenuen, vil slatterne blive bortauktioneret. Så husk kontanter eller MobilePay. Vi kan nemlig ikke tage imod betalingskort.

Hvis du ønsker at deltage, så send en mail til kasserer@brabrandwhisky.dk med din tilmelding senest den 15. maj 2017. Du må gerne invitere din nabo eller andre interesserede med. Der er plads til max. 32 deltagere, og pladser fordeles efter først-til-mølle princippet, dog således at medlemmer har fortrinsret.