12. Juni Dansk Whisky -aflyst

Som de, der deltog i årets generalforsamling vil vide, havde vi planlagt en smagning fredag den 24. april med Per Gregersen, der er forfatter til bogen ”Dansk Whisky”.

Den er vi desværre nødt til at aflyse, fordi forsamlingsforbuddet nu er blevet forlænget til den 10. maj.

Vi regner dog med at kunne gennemføre smagningen med Per Gregersen fredag den 12. juniPer Gregersen har meldt sig klar, så nu krydser vi blot finger for, at forsamlingsforbuddet ikke forlænges yderligere. Vi vender tilbage efter den 10. maj med nærmere oplysninger.

Vi havde i forvejen reserveret fredag den 12. junitil en smagning fra de skotske destillerier, som 16 af klubbens medlemmer skulle besøge i slutningen af maj. Men da Skotlandsturen er aflyst pga. coronasituationen, aflyses også denne smagning.

Vi vender tilbage med et opdateret program for resten af året, når vi ved lidt mere om forsamlingsforbuddets fortsatte omfang.

Referat fra geNeralForsamling 2020

Referat af Generalforsamling 2020 i Brabrand Whiskyklub Fredag den 06. marts 2020
Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed det forgangne år.
 3. Regnskab for klubbens virksomhed det forgangne år fremlægges og godkendes af
  medlemmerne samt fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år.
 4. Behandling af indsendte forslag fra bestyrelse eller medlemmer
 5. Valg af klubbens bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 7. Eventuelt. (Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt.)
  Ad. 1
  Jesper Madsen blev valgt til dirigent
  Søren Peder Madsen tog rollen som referent
  Ad. 2
  Formand Lars Broni fremlægger bestyrelsens beretning ved en gennemgang af aktiviteterne i klubben i det forgangne år.
  Klubben har pt. 71 medlemmer. Heraf et æresmedlem.
  • Året 2019 blev indledt med SMWS smagning den 4. januar ved Thomas Korsgaard. 35 medlemmer deltog og der var venteliste.
  • Generalforsamling blev afholdt den 15. februar. 23 deltager. Efter generalforsamlingen blev der holdt en smagning fra eget lager.
  • Den 2. marts deltog medlemmer fra klubben i Whiskymessen i Kolding
  • Den 5. april – smagning hos Vinkyperen i Åbyhøj. Tema – Uafhængige aftappere.
  • 14. juni Fadandel-smagning med 24 deltagere.
  • Slatparty blev afholdt den 9. august hos Jan Mølgaard. 12 deltog i Slatparty
  • Den 14. september blev der afholdt Mad med whisky – Whisky med Mad. 50 deltagere.
  Musikken blev leveret af Full Cirkle.
  • Den 13. – 14. oktober var der udflugt til Brænderiet Limfjorden og Thy Whisky. 14
  deltagere på denne tur.
  • Den 22. november var der fadfyldning på Sall Distillery.
  I det kommende år er følgende arrangementer planlagt.
  • Whiskymesse i Kolding, den 7. marts.
  • Den 24. april afholdes smagning ved Dansk Whisky, Per Gregersen
  • Den 20. – 24. maj tager 16 deltager på tur til Skotland.
  • Den 12. juni arrangeres der Efter Skotland- smagning
  • Årets Slatparty bliver afholdt den 21. august
  • Den 19. september afvikles Mad med whisky – Whisky med Mad.
  • Whiskysmagning med Benny Uldall afholdes den 13. november.
  Beretningen godkendes med applaus.

Ad. 3
Kasserer Jan Mølgaard gennemgår klubbens regnskab. Regnskabet godkendes med applaus.
Klubbens kontingent fastholdes.
100 kr. pr. år.
100 kr. gebyr ved indmeldelse
Ad. 4
Der er ikke indkommet forslag til vedtægtsændringer
Ad. 5
Lars Broni og Bent Johansen var på valg i år. Begge blev genvalgt.
Bestyrelsen i det kommende år består af:
• Lars Broni
• Jan Mølgaard
• Bent Johansen
• Steener Oksbjerre
• Søren Peder Madsen
Som suppleanter blev valgt:
• Carsten Koudal
• Ingvald Andersen
Bent Christensen blev genvalgt som revisor
Esben Andersen blev genvalgt som revisorsuppleant

Intet under eventuelt
Sláinte

24. april 2020 Corona smagning . Virtuel

Så er vi klar med en alternativ whiskysmagning fredag den 24. april 2020  kl. 19.30 – ca. 21.30.

Da vi på grund af forsamlingsforbuddet ikke kan mødes fysisk, vil smagningen foregå virtuelt, så alle, der ønsker at deltage, skal installere Zoom på deres PC, Mac, tablet eller mobiltelefon og slutte sig til smagningen.

Nærmere instruktion til de tilmeldte deltagere følger.

Selve smagningen bliver en (næsten) traditionel smagning, hvor vi sammen smager i alt 6 whiskyer og halvvejs i smagningen holder en kort pause for at spise lidt ost og pølse og evt. drikke en øl.

Optakten til smagningen bliver dog noget anderledes: Fra kl. 17.30 til kl. 18.30 skal alle deltagere i smagningen hente et smage-kit på Det Gamle Gasværk, Byleddet 2 C, 8220 Brabrand. Smage-kittet vil bestå af 6 x 2 cl. whisky, en lille platte med ost og pølse, et stykke brød og en øl fra Skanderborg Bryghus. For dem, der ikke selv har mulighed for at foretage afhentningen, vil vi forsøge at arrangere udbringning. Ved tilmeldingen bedes det oplyst, hvis du ikke har mulighed for at afhente smage-kittet.

Vi har af indlysende årsager kaldt smagningen for ”CORONA-smagning” og har sammensat smagningen således, at forbogstaverne fra de 6 destillerier, vi skal ”besøge”, tilsammen danner ordet ”CORONA”. (Til krakilerne: Vi ved godt, at hverken Croftenga eller An Cnoc er egentlige destillerier, men er anvendte navne for visse aftapninger fra hhv. Loch Lomond og Knockando). 

Vi skal smage følgende:

Croftenga, 11 år, Loch Lomond,
The Old Friends Single Highland Malt Whisky, 53,1%
Old Pulteney, Huddard, Single Highland Malt Whisky, 46 %
Royal Brackla, 1997/2014, Adelphi Selection, 16 år, Single Speyside Malt Whisky, 56,8%
Oban, Distillers Edition, 2003/2017, Single Highland Malt Whisky, 43 %
Nikka, Yoichi, Single Malt Whisky, Japan, 46 %
An Cnoc, Stack, 20 ppm, AnCnoc Limited Single Malt Whisky, 46 %
 
Aftenens deltagere på Zoom
Menuen
Det absolutte højdepunkt på smagningen og Skotland

35 deltagere fordelt i det østjyske fik en fantastisk oplevelse fint styret af Lars, der viste hidtil ukendte evner udi it!

og som sædvanlig havde Lise Lotte lavet lidt mundguf til pausen