Generalforsamling 24. februar – vedtægtsændring

Som tidligere meddelt afholdes der generalforsamling i Brabrand Whiskyklub – Maltværket fredag den 24. februar 2023 kl. 19.00, se vedhæftede indkaldelse.

Der er fremsat forslag om en vedtægtsændring, som skal behandles på generalforsamlingen. Den angår vedtægternes § 3, stk. 1 og handler om indkaldelse til generalforsamling.

Forslaget lyder således:

Ændring fra:

”Indvarsling sker ved skriftlig henvendelse til samtlige medlemmer eller ved bekendtgørelse i de lokale dagblade senest fjorten dage forinden.”

Til:

”Indvarsling sker ved skriftlig henvendelse (e-mail) til samtlige medlemmer eller ved bekendtgørelse på hjemmesiden senest fjorten dage forinden.”